ENG:

 1. Some smartphones don’t automatically connect to secured networks, we have to help them.
 2. Open Settings on your smartphone and tap on “Wi-Fi“.
 3. In the list of available networks select the “miia“ network.
 4. A dialog box will show up. Tap on “CONNECT“ button.
  1. If it writes that is required username and password – the installation was not sucessfull, please follow this short video:
   1. Android: Android – profile installation
   2. iOS: Apple devices
  2. Afterwards start over from the first step.
 5. It is all set. Enjoy!

 

CZE:

 1. Některé mobily se automaticky nepřipojí k zabezpečeným sítím, proto jim musíme pomoct.
 2. Otevřete si Nastavení mobilu a zvolte „Wi-Fi“.
 3. V seznamu sítí zvolte Wi-Fi síť s názvem „miia
 4. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko „PŘIPOJIT“.
  1. Pokud po Vás systém vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, postupujte podle videa:
   1. Android: Android – profile installation
   2. iOS: Apple devices
  2. Následně se vraťte k prvnímu kroku a opakujte celý návod.
 5. A je hotovo!