Wi-Fi bod Miia může založit pouze uživatel s oprávněním Partnera, viz předchozí video: Jak se stát Partnerem Miia.

Za účelem zadávání obchodních sdělení ve své provozovně je vlastnictví Wi-Fi bodu Miia, včetně platné licence. Na krátkém videu najdete návod, jak tento bod založit. Textový popis s upřesněním naleznete pod ním:

 1. Po přihlášení do administrace (https://user.miia.cz) klikněte na menu Moje Wi-Fi, zobrazí se vám seznam vašich Wi-Fi bodů.
 2. Pro vytvoření nového Wi-Fi bodu vyberte tlačítko Přidat Wi-Fi bod.
 3. Vyplňte popis vaši Wi-Fi, tedy následující pole:
  1. Název hotspotu – tzn. název vaší provozovny, podniku, jak chcete, aby se zobrazoval na mapě a v seznamu v aplikaci Miia. Zvažte anglický (příp. jiný) název, pokud jsou návštěvníky většinou turisté (např. centrum Prahy).
  2. Popis – pár vět o provozovně, co mohou návštěvníci čekat, jaká je otevírací doba, speciality podniku apod.
  3. Zadejte adresu nebo název místa a stiskněte tlačítko Vyhledat. Zkontrolujte že pod mapou je dohledáno správné místo provozovny, případně postup opakujte anebo upřesněte polohu přetažením značky („červený bod“) na mapě.
  4. Klikněte na tlačítko Další.
 4. Na druhé obrazovce „Nastavení Wi-Fi“:
  1. vyplňte číslo hotspotu (serial number) vašeho routeru, jedná se o číslo, dle použitého HW:
   • Obecně (Mikrotik) se jedná o čárový kód (Serial Number, S/N) – pod nalepeným čárovým kódem na zadní straně routeru, typicky:  SN: 743…A2.
    • POZOR: vyplňujte pouze část po lomítko, tzn. lomítko a následující 3 číslice nevyplňujte!
   • Ubiquiti – jedná se o MAC adresu zařízení psanou velkými písmeny bez „:“, tzn. „A4:32:Q…“ se zapíše jako „A432Q…“
  2. Pro aktivaci licence a ochrany Wi-Fi bodu, je potřeba zadat Vaši licenci do pole „Kód licence“.
  3. Nezapomeňte Wi-Fi bod aktivovat – bez tohoto kroku sice bude připojovat uživatele, ale nikdo jej v aplikaci, na mapě a v seznamu neuvidí.
   • Pokud by jste na aktivaci zapomněli, obraťte se na svého obchodního zástupce, ať Vám aktivaci provede, případně napište žádost na helpdesk@miia.cz a uveďte ID nebo SN routeru.
  4. V případě instalace routeru s LTE modemem, vyplňte sériové číslo routeru a telefonní číslo SIM karty, případně i jejich IMEI.
   • Z našeptávacích polí vyberte typ LTE modemu a tarif SIM karty.
  5. Všechny změny potvrďte tlačítkem Uložit.