Společnost Miia SE není poskytovatelem internetu ani prodejcem hardware.

Myšlenkou produktu CZECH Wi-Fi PASS bylo vytvoření univerzální software platformy, která bude nezávislá na poskytovateli internetu a hardware (síťové infrastruktury), na kterém běží Wi-Fi v podniku.

Inspirace projektu začíná úspěšnými projekty po světě a spojením možností enterprise Wi-Fi řešení, která jsou cenově nedostupná pro střední a malé podniky. Po letech investic do vývoje, optimalizace řešení a propojení různých služeb a možností řešení vznikla unikátní platforma – produkt CZECH Wi-Fi PASS. Nosnou myšlenkou platformy je unifikace konfigurace sítě v rámci standardizovaných požadavků  a provoz zabezpečené Wi-Fi, využití ověřených komunikačních a bezpečnostních protokolů standardně dostupných ve většině moderních routerech.

Povinost logování ISP vs. Majitel provozovny

Legislativní povinnosti pro logování přístupu uživatelů k Wi-Fi vycházejí z logiky připojení provozovny k internetu. Poskytovatel internetu loguje a naplňuje tak zákonnou povinnost až do bodu, kde končí jím poskytovaná služba, tedy „v internetové zásuvce“, resp. ním dodaným routerem. Jakým způsobem je používán internet v rámci provozovny, je zcela na majiteli provozovny. Pokud nastane nějaký incident, poskytovatel internetu vše z pohledu zákona a jeho VOP (smlouvy) naplňuje.

Že došlo k incidentu ale v rámci Wi-Fi sítě majitele provozovny – je už na majiteli dané provozovny a on to musí vyšetřovatelům vysvětlit, příp. identifikovat koncového uživatele.  A právě v tomto momentě zcela běžně dochází k neporozumění, když majitel provozovny dostane odpověď, že poskytovatel internetu všechno loguje. V očích poskytovatele internetu je koncovým uživatelem právě majitel restaurace, hotelu apod.

Z pohledu vyšetřovatele je tedy odpovědnost na majiteli restaurace nebo hotelu, ačkoliv ten s danou události neměl nic společného než to, že má v provozovně Wi-Fi pro své klienty. A přesně v tento okamžik je rozhodující, zda je v provozovně nasazen CZECH Wi-Fi PASS nebo ne. Zda majitel restaurace bude schopen vyšetřovateli pomoci pátrat po incidentu dál anebo převezme odpovědnost a trest na sebe.

Zavedení CZECH Wi-Fi PASS lze rozdělit do dvou základních přístupů:

  • re-konfigurace existujícího Wi-Fi prvku, aby byl napojen na centrální správu v rámci CZECH Wi-Fi PASS produktu,
  • napojení současné síťové infrastruktury za pomocí centrálního prvku a virtuálních LAN do centrální správy služby.

Způsob a cena nastavení CZECH Wi-Fi PASS se odvíjí od existující infrastruktury sítě a požadovaného pokrytí. Z pohledu instalace je možné dodání konfiguračního skriptu, který se nahraje do existujícího / nového Wi-Fi routeru anebo dojde ke konfiguraci současné sítě dle potřeb zákazníka. Ohledně konkrétních postupů zapojení se neváhejte obrátit na naše distributory, které společně s cenou řešení naleznete v sekci: Ceník produktu.