Lidé zneužívají cizí WiFi k trestné činnosti. Je lepší se preventivně chránit!

V obci Studená vybudovali v roce 2005 v rámci projektu “Internet Studená” bezdrátovou síť, kterou dali k dispozici občanům. Na síti však někdo prováděl trestnou činnost, která nakonec na úřad obce přivedla Policii ČR s dotazem, zda náhodou nedisponují záznamy (logy) připojení uživatelů obecní WiFi.

Tehdejší provozovatel ani obec Studená žádnými záznamy nedisponovali a je nutné podotknout, že tehdy k tomu nebyla ani žádná legislativní povinnost. Přesto Policie ČR dotaz učinila, co kdyby náhodou logovali… určení pachatele by to pomohlo. A na trhu v té době, podle vyjádření IT správce obce, ani nebylo vhodné komerční řešení.

Nyní se legislativní rámec trochu proměnil a zásadní je rozsudek, který v polovině září 2016 vynesl soudní dvůr EU v případu sporu mezi Tobiasem McFaddenem, po kterém společnost Sony Music požadovala odškodnění na internet za nelegálně nahrané album, čímž došlo k porušení autorských práv. A nahrál to přes WiFi, kterou má McFadden volně přístupnou ve svém obchodě.

Soudní dvůr EU sice řekl, že McFadden není odpovědný za to, co kdo dělá na jeho WiFi, ale zároveň uvedl, že provozovatel WiFi by měl přístup zabezpečit heslem a za prozrazení hesla by měl požadovat uvedení totožnosti. Soudní dvůr vysvětlil, že pouze pokud uživatel uvede svoji totožnost, může ho toto snáze odradit od protiprávního jednání.

IT správce obce Studená Roman Horký proto sledoval vývoj legislativy a po jejím ustálení se rozhodl provoz na obecní WiFi logovat. Problém volně přístupných WiFi se totiž týká všech, kteří poskytují své připojení uživatelům bez jakékoliv evidence. Jde např. o kavárny, restaurace, různé veřejné prostory, obchodní centra, ale třeba i obecní úřady. Pokud bude majitel internetové linky osloven, aby prokázal, kdo se v danou chvíli kam připojoval, musí být toho schopen. Je jisté, že nyní na tuto otázku neumí odpovědět cca 80% poskytovatelů WiFi připojení.

Roman Horký, IT správce v obci Studená, situaci vyřešil následovně: “Hledal jsem vhodné nástroje pro logování provozu. Nebylo jich na trhu málo, ovšem vše se muselo instalovat a přizpůsobit na míru. Nyní se situace výrazně zlepšila a díky řešení CZECH WiFi PASS jsem našel, co jsem potřeboval. Jednoduché, levné, bez nutnosti instalace. Navíc ani nemusím znát konkrétní totožnost připojeného uživatele, stačí jen identifikační kód a policie si případně dokáže danou totožnost zjistit sama. Jsem rád, že patříme mezi menšinu těch, kteří již mají problém s logováním provozu vyřešený.”