Czech WiFi Pass na konferenci Autocont

Ředitel společnosti Martin Medvěd přednášel na konferenci Internet v Telči pořádané společností Autocont.

Devátenáctý ročník semináře se zaměřil na nové projekty v samosprávách, proběhlo zhodnocení reálně fungující služby Centrálního místa služeb (CMS) a nahlédlo se pod pokličku pojmům Peering v NIXu, FENIX a dalším oblastem „Velkého Internetu“.

Kybernetická bezpečnost je dnes velkým tématem. Je potřeba ji brát velmi vážně. Proto se konference zaměřila i na zkušenosti z provozu služeb bezpečnostního dohledu v rámci AC SOC a na možné přístupy k řešení veřejných WIFI.

Tématem společnosti Miia bylo Úskalí veřejného provozu WiFi a jak jej efektivně řešit například prostřednictvím služby Czech WiFi Pass.